ผู้ก่อตั้ง ธาดาคลินิกเวชกรรม

นายแพทย์ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
THADA PIAMPHONGSANT, M.D.
American Board Dermatologist Senior Adviser, Thada Clinic
ผู้ก่อตั้ง ธาดาคลินิกเวชกรรม

นพ.ธาดา จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไปศึกษาต่อวิชาโรคผิวหนัง (Dermatology) ที่ Hahneman Medical College ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาสอบได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
สาขาตจพยาธิวิทยาหรือสาขาเนื้อเยื่อผิวหนัง (Dermatopathology) อีกด้วย

ปัจจุบันนี้ นพ.ธาดาเป็นที่ปรึกษาและเป็นแพทย์ประจำที่ Thada Clinic และยังเป็นผู้อำนวยการ โครงการ Aesthetic Dermatology

สอนวิชาเวชศาสตร์ผิวพรรณให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กรุงเทพฯ อีกด้วย ซึ่งเป็นที่เดียวในไทยที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับเวชสำอาง การดูแลรักษาสิว ฝ้า ตลอดจนเทคนิคการรักษาโรคผิวหนังต่างๆ เช่น การทำ Laser การฉีด Filler และ Botox

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่สำคัญ อาทิเช่น เป็นผู้ค้นพบสาเหตุของโรคและการรักษาโรคไข้ดำเมื่อปี 1988 ซึ่งเกิดจาก Arsenic Poisoning และเป็นปริศนามานานกว่า 30 ปี เขียนหนังสือ “เวชปฏิบัติโรคผิวหนัง” (Practical Dermatology), ตำราอิมมูนวิทยาโรคผิวหนังและยังเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมต่างๆ เช่น งานทางศัลยศาสตร์ความงาม (Cosmetic Surgery) ทางเวชสำอางและทางโรคผิวหนัง

ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย