ประวัติความเป็นมา ธาดาคลินิกเวชกรรม

แต่เดิมธาดาคลินิกเวชกรรมใช้ชื่อว่า วังหน้า คลินิก ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าช้างวังหน้าถนนพระอาทิตย์ ใกล้ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วังหน้าคลินิกเป็นคลินิกรักษาผิวพรรณ ก่อตั้งโดย นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคผิวหนังและภูมิแพ้ผิวหนัง ที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 40 ปี และได้เปลี่ยนชื่อจากวังหน้าคลินิก เป็น Thada Clinic (ธาดาคลินิกเวชกรรม) ให้สอดคล้องกับผู้ก่อตั้ง

ปัจจุบันเพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น วังหน้าคลินิกได้เปิดให้บริการอยู่ 2 สาขา ด้วยกัน คือ

สาขาวังหน้า และสาขาตลิ่งชัน โดยสาขานี้มีให้บริการสุขภาพองค์รวม Vibrantlife เป็นบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม เน้นดูแลรักษาเรื่องสุขภาพและความงามจากภายในสู่ภายนอกอีกด้วย นอกจากนพ.ธาดา จะมีคลินิกรักษาผิวพรรณและภูมิแพ้ผิวหนังแล้วยังได้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆ และสอนแพทย์ผิวหนังถึงการประกอบการคลินิกในการรักษาโรคผิวหนังการดูแลผิวพรรณ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่คลินิกทั่วประเทศอีกด้วย

ธาดาคลินิกเวชกรรม เน้นการรักษาผิวพรรณ โดยเฉพาะผิวที่แพ้ง่าย เพราะการรักษาที่ถูกต้องนั้น ต้องคำนึกถึงความแตกต่างของผิวแต่ละประเภทความละเอียดอ่อนของผิว และการแพ้ของแต่ละบุคคล ที่ ธาดาคลินิกเวชกรรม มีวิธีการรักษาและมีผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวหลากหลายตามความต้องการของปัญหานั้นๆ